Lagen om tillgänglighet

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service handlar om att ingen ska hindras tillgång till webben. Webbplatser, appar och dokument ska gå att nå för alla människor oavsett funktionsvariation. 

Det kan tyckas självklart att alla medborgare ska ha möjlighet att använda våra gemensamma webbplatser från kommuner, myndigheter, skolor, sjukhus och flera. Men inte ens nu när vi har en lag om tillgänglighet så följs den av alla. Många är förstås väldigt duktiga och kämpar på, men det finns mycket kvar att göra innan all webb är tillgänglig.  

Lagen ställer också ett krav om att webbplatser ska berätta om sin tillgänglighet. Att skriva om sin tillgänglighet kallas tillgänglighetsredogörelse. Det kommer ta många år innan alla webbplatser är tillgängliga. Därför är det bra att webbplatser berättar för användarna hur det går med tillgänglighetsarbetet. De ska också berätta vad som inte är tillgängligt. Och det ska vara enkelt att höra av sig till webbplatsen om användaren hittar något som inte är tillgängligt.  

Om du hittar en webbplats som inte är tillgänglig får du gärna berätta det för webbplatsen. Du kan också höra av dig till Myndigheten för digital förvaltning. De jobbar med att kontrollera så att webbplatser är tillgängliga.

Vanliga frågor och svar

Vilka omfattas av lagen?

Lagen är tillämplig på offentliga aktörer, vilket innebär att dessa aktörer ansvarar för att deras digitala service lever upp till lagens krav.  Med offentlig aktör avses statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och regioner, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer