WCAG 2.1 AA

WCAG står för Web Content Accessibility Guidelines. Det är riktlinjer för tillgängligt innehåll på webben. Riktlinjerna används över stora delar av världen.  

Det finns tre nivåer i WCAG. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service har nivå AA som krav.  

I WCAG 2.1 AA finns det 50 riktlinjer. Riktlinjerna kan ibland vara svåra att förstå.

WCAG Networks försöker göra det enklare att förstå riktlinjerna. Vi kommer lägga upp mer innehåll för att förklara riktlinjerna och ge tips till dig som arbetar med webben. Under tiden vill vi tipsa om någon av våra utbildningar. Vi erbjuder två inriktningar på våra utbildningar: