WCAG 3.0

Det första utkastet till WCAG 3.0 är nu släppt. Det finns att läsa på W3Cs webbplats.

Utkast till WCAG 3.0 på W3Cs webbplats

WCAG 3.0 är nya riktlinjer och rekommendationer för att göra webbinnehåll mer tillgängligt för användare med funktionsvariationer.

Några nyheter i WCAG 3.0 är att de inkluderar behoven hos personer med fler typer av funktionsvariationer.

Poängsättningen är också ny. Istället för godkänd eller inte godkänd, finns det nu en poängskala. Fokus är att användare med funktionsvariationer ska kunna använda din webb.