Europeiska tillgänglighetslagen

Ingen ska hindras från att använda offentliga verksamheters webbplatser. Men ska människor hindras från att använda andra webbplatser? Nej säger EU, i alla fall från år 2022. 

Den europeiska tillgänglighetslagen är på väg. Sammanfattat så ställer den krav på att vissa företag ska vara tillgängliga. Företag och organisationer som jobbar inom något av följande områden: 

  • Datorer och operativsystem 
  • Bankomater, biljett- och incheckningsmaskiner 
  • Telefoner och smartphones 
  • TV-utrustning relaterad till digital-TV-tjänster 
  • Telefontjänster och tillhörande utrustning 
  • Audiovisuella medietjänster, såsom TV-sändningar och relaterad konsumentutrustning 
  • Tjänster relaterade till persontransporter med flyg, buss, järnväg och vatten 
  • Banktjänster 
  • E-böcker 
  • E-handel 

Cirka 80 miljoner människor i EU har en permanent funktionsvariation. Tillgängligheten är en mänsklig rättighet som skyddas av FN. 

Digital tillgänglighet är också något som kommer gynna företagen. När 80 miljoner människor kommer att kunna köpa deras tjänster och produkter.

European accessibility act, på EUs webbplats