Experter på tillgängliga webbplatser, appar och dokument

WCAG Networks granskar webbplatser och appar. Vi hjälper organisationer med utbildningar, anpassar webbplatser och skapar tillgängliga dokument.

Våra tjänster

Några av våra tidigare kunder

  • Myndigheten för tillgängliga medier
  • Stockholms Stad
  • Lunds Universitet