Om WCAG Networks

Att kunna använda webbplatser och appar är en stor del av vår vardag och vårt samhälle. Men många användare har funktionsvariationer och kan inte använda delar av webben. För de som jobbar med webben är det ofta svårt att veta exakt vad som behöver förbättras. Därför startade vi WCAG Networks. Vi vill göra det enklare att skapa en webb som går att använda för alla användare, en webb som är tillgänglig.

WCAG Networks gör det lättare för organisationer att bli tillgängliga. I våra tjänster förklarar vi på ett enkelt sätt vad som behöver göras och vi kan också genomföra åtgärderna. Vi är experter på tillgänglighet, på manuella analyser och tillgänglighetsanpassning av dokument.

Vi hjälper ofta till genom tillgänglighetsanalys, utbildning i tillgänglighet eller att skapa tillgängliga dokument. Vi kan också bygga din nya tillgängliga webbplats eller utveckla din befintliga. Om du precis har börjat jobba med tillgänglighet eller har en liten budget erbjuder vi en gratis genomgång för att hjälpa dig på vägen. Tillgänglighet är en mänsklig rättighet och ska inte behöva vara dyrt eller krångligt.

WCAG Networks grundades med ambitionen att förbättra och underlätta kommunikation mellan människor. Vi gör det genom att göra webbplatser, dokument, filmer och appar möjliga att använda för flera användare, oavsett funktionsvariation.

WCAG Networks info

  • Vårt organisationsnummer är 559252-5330.
  • VD är Peter Pettersson, telefonnummer 073 – 617 87 87.
  • Vi har huvudkontoret på Strandvägen 7A i Stockholm.