Om WCAG Networks

Vi startade WCAG Networks för att göra det enklare att använda webben, särskilt för personer med funktionsvariationer. Som webbplatsägare eller redaktör kan det vara svårt att veta vilka tillgänglighetsanpassningar som behöver göras. Vårt mål är att göra det enklare att bli tillgänglig.

WCAG Networks är ett stöd för organisationer att skapa tillgängliga webbplatser, appar och dokument. I våra tjänster förklarar vi på ett pedagogiskt sätt vad som behöver göras och vi kan också genomföra åtgärderna. Vi är experter på tillgänglighet, på manuella analyser och tillgänglighetsanpassning av dokument.

Vi hjälper ofta till genom tillgänglighetsanalys, utbildningar i tillgänglighet eller att skapa tillgängliga dokument. Vi kan också bygga din nya tillgängliga webbplats eller utveckla din befintliga.

WCAG Networks grundades med ambitionen att förbättra och underlätta kommunikation mellan människor. Vi gör det genom att göra webbplatser, dokument, filmer och appar möjliga att använda för flera användare, oavsett funktionsvariation.

WCAG Networks info

  • Vårt organisationsnummer är 559252-5330.
  • VD är Peter Pettersson, telefonnummer 073 – 617 87 87.
  • Besöksadress Strandvägen 7A, Stockholm. Vi arbetar från flera platser i Sverige.