Tillgängliga dokument

Tillgängliga dokument är viktigt för att alla användare ska kunna ta del av innehållet. Men det tar också tid att göra alla anpassningar. Vi hjälper både er som stora myndigheter och mindre organisationer med att tillgänglighetsanpassa dokument som ni själva inte hinner med.

När era pdf:er är tillgänglighetsanpassade finns det möjlighet till ett överlämningsmöte där vi visar vilka anpassningar som vi har gjort och svarar på frågor. Vi tillgänglighetsanpassar era dokument mot lagkravet, WCAG 2.1 A och AA. Siktar ni på högre nivåer för tillgänglighet så kan vi tillgänglighetsanpassa era dokument mot PDF/UA. Vi testar pdf:er med hjälpmedel innan leverans.

Förutom PDF hjälper vi till med tillgänglighet i Word, InDesign, PowerPoint och Excel. Du sparar tid och resurser när vi gör jobbet med tillgänglighetsanpassning åt dig!

Beställ anpassning eller boka in en kostnadsfri workshop!

Har du många pdf:er och vill ha rådgivning hur du ska prioritera arbetet? Du kanske undrar vilka riktlinjer som gäller för pdf:er eller vill ha tips på vad du kan göra själv? Boka in oss för en kostnadsfri workshop så hjälper vi dig vidare med tillgänglighet i dokumenten. Du kan också höra av dig för att få en offert på tillgänglighetsanpassning av dokument.

Några kunder vi hjälpt med dokument

Myndigheten för tillgängliga medier
Stockholms stad
Malmö Universitet
Länsstyrelsen

Skapa tillgängligt innehåll

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ställer inte bara krav på tillgängliga webbplatser och appar utan även på att dokument ska vara tillgängliga. Att skapa tillgängligt innehåll betyder att ni når ut till större del av era besökare.

Riktlinjer och datum för PDF & dokument

Riktlinjerna för digital tillgänglighet i WCAG 2.1 A & AA ställer i stort sett samma krav på dokument som på webbplatser. Alla riktlinjer är inte relevanta för dokument, men det mesta du som utvecklare, designer och redaktör behöver tänka på när du skapar en tillgänglig webbplats är också viktigt att tänka på när du ska skapa ett tillgängligt dokument.

Vill du läsa vidare om tillgänglighet i dokument och riktlinjer för PDF så har W3C en sammanställning av pdf-tekniker PDF Techniques på W3C:s webbplats

Datum som gäller för PDF och dokument:

 • Dokument publicerade från den 23 september 2018 och framåt.
 • Dokument publicerade tidigare än 23 september 2018 som är enda sättet att utföra en uppgift, till exempel blanketter.

Exempel på dokument som behöver vara tillgängliga

 • Årsredovisning från 2018 och framåt.
 • Blanketter.
 • Informationsblad från 23 september 2018 och framåt.
 • Pdf:er från andra organisationer som ni publicerar på er webbplats.

Kontrollera tillgängligheten i dokument

Små ändringar i dokument kan göra stor skillnad. I många fall finns det enkla ändringar du kan göra för att underlätta för fler användare. Det finns många bra hjälpmedel idag som hjälper användare att navigera på webben. För att hjälpmedel ska fungera så är det viktigt att allt är uppmärkt på rätt sätt. Några av de enkla åtgärderna i dokument är att ställa in språk, ge dokument en titel och att spara/exportera med tillgängliga inställningar.

Vi har en grundutbildning i tillgängliga dokument där vi går igenom hur du kommer igång med att skapa tillgängliga dokument.

Att göra ett dokument helt tillgängligt och nå upp till WCAG 2.1 A & AA är en större utmaning. Vi har en vidareutbildning där vi bland annat går igenom:

 • Taggning
 • Läsordning
 • Formulär
 • Anteckningar
 • Vanliga fel i tillgänglighetskontrollen.

Utbildning i tillgängliga dokument