Tillgängliga dokument

Tillgängliga dokument är viktigt för att alla användare ska kunna ta del av innehållet. Men det tar också tid att göra alla anpassningar. Vi hjälper några av Sveriges största myndigheter och många mindre organisationer med att tillgänglighetsanpassa dokument.

Efter att vi tillgänglighetsanpassat dokumenten finns det möjlighet till ett överlämningsmöte där vi visar vilka anpassningar som vi har gjort och svarar på frågor. Vi tillgänglighetsanpassar era dokument mot lagkravet, EN301549, WCAG 2.1 A & AA, samt PDF/UA. Vi testar dokumenten och pdf:er med hjälpmedel innan leverans.

Förutom PDF hjälper vi till med tillgänglighet i Word, InDesign, PowerPoint och Excel. Du sparar tid och resurser när vi gör jobbet med tillgänglighetsanpassning åt dig!

Beställ anpassning eller boka in en kostnadsfri workshop!

Har du många pdf:er och vill ha rådgivning hur du ska prioritera arbetet? Du kanske undrar vilka riktlinjer som gäller för pdf:er eller vill ha tips på vad du kan göra själv? Boka in oss för en kostnadsfri workshop så hjälper vi dig vidare med tillgänglighet i dokumenten. Du kan också höra av dig för att få en offert på tillgänglighetsanpassning av dokument.

Några kunder vi hjälpt med tillgänglighetsanpassning av dokument

 • Stockhoms Stad
 • Lunds Universitet
 • Länsstyrelser

Skapa tillgängligt innehåll

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ställer inte bara krav på tillgängliga webbplatser och appar utan även på att dokument ska vara tillgängliga. Att skapa tillgängligt innehåll betyder att ni når ut till större del av era besökare.

Riktlinjer och datum för PDF & dokument

Riktlinjerna för digital tillgänglighet i WCAG 2.1 A & AA ställer i stort sett samma krav på dokument som på webbplatser. Alla riktlinjer är inte relevanta för dokument, men det mesta du som utvecklare, designer och redaktör behöver tänka på när du skapar en tillgänglig webbplats är också viktigt att tänka på när du ska skapa ett tillgängligt dokument och pdf.

Vill du läsa vidare om tillgänglighet i dokument och riktlinjer för PDF så har W3C en sammanställning av pdf-tekniker PDF Techniques på W3C:s webbplats.

Datum som gäller för PDF och dokument:

 • Dokument publicerade från den 23 september 2018 och framåt.
 • Dokument publicerade tidigare än 23 september 2018 som är enda sättet att utföra en uppgift, till exempel blanketter.

Exempel på dokument som behöver vara tillgängliga

 • Årsredovisning
 • Blanketter.
 • Informationsblad från 23 september 2018 och framåt.
 • Pdf:er från andra organisationer som ni publicerar på er webbplats.

Tillgänglighetsanpassa dina dokument

För att tillgänglighetsanpassa ett dokument är det mycket att göra. Men om du vill börja tillgänglighetsanpassa dokumenten på egen hand så finns det många enkla ändringar i dokumenten som du själv kan göra. Några av de enkla ändringarna i dokument är att ställa in språk, ge dokument en titel och att spara/exportera med tillgängliga inställningar.

Vi erbjuder grundutbildningar i att tillgänglighetsanpassa dokument. Du får lära dig grunderna för att komma igång med att skapa tillgängliga dokument.

Att göra ett dokument helt tillgängligt och nå upp till WCAG 2.1 A & AA är en större utmaning. Vi har flera vidareutbildningar där vi bland annat går in mer på djupet i områden som:

 • Taggning
 • Läsordning
 • Formulär
 • Anteckningar
 • Vanliga fel i tillgänglighetskontrollen.

Våra utbildningar finns som live-utbildningar, Utbildning i tillgängliga dokument.

Vi rekommenderar också vår kursplattform. Där finns checklistor och ett hundratal filmer och artiklar som hjälper dig genom alla steg för att tillgänglighetsanpassa dokument, se mer på webbplatsen wcaglearning.com.