Användningstester

Genom användningstester får du se riktiga användare besöka din webbplats eller app. Du får se vad användare tycker fungerar bra och vilka problem de kan stöta på. Att testa tillgängligheten med riktiga användare kan ge dig en annan slags förståelse för digital tillgänglighet och hur webben upplevs av dina besökare.

Att granska en webbplats eller app mot WCAG 2.1 AA bör göras manuellt, ofta är det en expert som utför manuella tester mot ett digitalt gränssnitt. Men att komplettera med tester av riktiga användare ger en till dimension i analysen.

Manuell granskning mot WCAG 2.1 AA

Komplettera en granskning mot WCAG med användningstester

En granskning mot WCAG ger mycket kunskap, användningstester är något annat. Genom användningstester får du värdefull feedback från faktiska användare med olika funktionsvariationer. En manuell granskning av en expert och användningstester med riktiga användare kompletterar varandra väldigt bra. Användningstester brukar vara en riktig ögonöppnare för organisationer.

Målet med användningstester

Målet är väldigt enkelt. Få värdefull feedback från personer med olika funktionsvariationer. På så sätt kan ni rätta till eventuella problem och se till att så många som möjligt har tillgång till innehållet på er webbplats eller app.

Vi utformar användningstester

I många av våra användningstester använder testpersonerna riktiga hjälpmedel, det är ofta enklare att upptäcka problem på det viset. Våra lösningsförslag är enkla att jobba vidare med och gör det enklare för alla användare att använda din webbplats eller app.

I våra användningstester spelar vi in när testpersoner besöker ditt gränssnitt och försöker lösa olika uppgifter. Våra experter analyserar testerna och tar fram tydliga förbättringsförslag. Frågorna eller test-scenarion tar vi fram tillsammans med dig eller på egen hand.

Vi utför tester på webbplatser och appar. Du får en rapport med lösningsförslag som är enkla att förstå. Vi har fri support för alla frågor rörande de problem och lösningar som användningstesterna visar.

Involvera användare för bättre och enklare tillgänglighet. W3Cs webbplats.

Några kunder vi gjort användningstester för med fokus på tillgänglighet

  • Götene kommun

  • Helsingborgs konserthus

  • Gnesta kommun

Vill du göra användningstester? Kontakta oss!

Via mejl kontakt@wcagnetworks.com.

På telefon 08 121 54 950