Testa tillgängligheten

För offentliga aktörer är digital tillgänglighet ett lagkrav men även privata aktörer har mycket att vinna på att involvera digital tillgänglighet för företaget. Men hur vet man att en webbplats eller en app är tillgänglig? Och hur ska ni testa tillgängligheten – manuellt eller automatiskt?

Ett svar är att testa er webbplats eller apps digitala tillgänglighet mot riktlinjerna i WCAG 2.1 A & AA. Att testa tillgängligheten kan göras på två sätt, med hjälp av automatiska verktyg och med manuella kontroller. I den här artikeln jämför vi automatiska och manuella tester och reder ut för- och nackdelar.

Testa tillgängligheten automatiskt

Vem som helst kan utföra automatiska tester av digital tillgänglighet och det finns många gratis- och betalverktyg för att testa den digitala tillgängligheten. Vi listar några här:

En del CMS och webbläsare har inbyggda verktyg för att kontrollera tillgängligheten, till exempel Lighthouse som finns i Chrome.

Testa automatiskt – fördelar

 • Det går fort. Ett automatiskt verktyg kan testa tillgängligheten på många sidor på väldigt kort tid.
 • Det är lätt. Att utföra en automatisk tillgänglighetskontroll kan vem som helst göra.
 • Det är billigt. Ett automatiskt verktyg är kostnadseffektivt och i många fall helt gratis.

Testa automatiskt – nackdelar

 • Räcker inte för att nå lagen om tillgänglighet. Automatiska verktyg kan inte testa alla riktlinjer i WCAG 2.1 A & AA. Till exempel så kan ett automatiskt verktyg ofta upptäcka om det saknas en alt-text på en bild men verktyget kan inte säga om bilden ska ha en alt-text eller inte.
 • Svårt att lita på. Automatiska verktyg kan visa missledande och falska resultat. Ä ven på de riktlinjer som automatiska verktyg ska kunna testa så kan man få ett ofullständigt eller felaktigt resultat.
 • Saknar ofta lösningar. Lösningar med automatiska verktyg är ofta svåra att förstå och det krävs att den som testar är väl insatt för att kunna tyda resultatet.

Den som inte är medveten om begränsningar i automatiska verktyg kanske inte inser att även om en webbplats har klarat en automatisk tillgänglighetskontroll, kan webbplatsen fortfarande ha många begränsningar och hindra personer att få tillgång till dess innehåll.

Att en webbplats klarar ett automatiskt test betyder bara att det inte finns några fel på de kontroller som kan utföras av ett automatiskt test, inte att webbplatsen är tillgänglig. De flesta automatiska verktyg kan endast upptäcka en liten del av riktlinjerna. Det finns inget automatiskt verktyg som kan säga om en webbplats eller app lever upp till WCAG 2.1 A & AA.

Testa tillgängligheten manuellt

För att få en fullständig överblick av den digitala tillgängligheten krävs det manuella tester. Manuella tillgänglighetskontroller utförs ofta av en expert som tar sig igenom sida för sida och testar mot samtliga riktlinjer i WCAG 2.1 A & AA. Konsulten tittar bland annat på bilder, ljud, video, användning av färger, kod, design, tillgänglighet via tangentbord, titlar och instruktioner, struktur och mycket mer.

Testa manuellt – fördelar

 • En manuell granskning av den digitala tillgängligheten är grundligare och kan till skillnad mot automatiska tester, kontrollera innehållet mot samtliga riktlinjer i WCAG 2.1 A & AA och En 301 549.
 • En manuell granskning av en expert är mycket mer tillförlitlig än en automatisk kontroll.
 • En rapport skriven av en expert är mer specifik och ett bättre underlag att jobba vidare med.
 • För att nå upp till lagkravet krävs manuella kontroller.

Testa manuellt – nackdelar

 • En manuell granskning tar längre tid att utföra och kostar därför mer än vad automatiska tester gör.

Rekommenderat tillvägagångssätt

För att skapa de bästa förutsättningarna att arbeta vidare med digital tillgänglighet i er organisation rekommenderar vi en kombination av tester. Testa tillgängligheten manuellt och med automatiska verktyg. Manuella kontroller är det enda sättet att testa samtliga riktlinjer i WCAG 2.1 AA och kommer ge ett bättre underlag att jobba vidare med. Automatiska tester kommer vara ett bra komplement till manuella kontroller, till exempel när man skapar nya sidor eller får in en ny funktion så kan automatiska verktyg snabbt hitta problem kopplat till tillgängligheten. Vem som helst i organisationen kan utföra testet.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig i arbetet mot en tillgängligare webbplats eller app!