Utbildning

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar och utbildningsfilmer i digital tillgänglighet. Du får en tydlig genomgång som gör det enkelt för dig att skapa tillgängligare innehåll.

I våra utbildningar berättar vi hur olika användare berörs och visar hur hjälpmedel fungerar, för att ge dig en bättre förståelse för de anpassningar du som redigerar dokument eller webb behöver göra. Efter vår utbildning i digital tillgänglighet kommer du ha med dig många tips och idéer på konkreta åtgärder att utföra och en djupare förståelse som hjälper dig i ditt fortsatta arbete.

Utbildning i tillgängliga dokument

Vi har flera utbildningar i att skapa tillgängliga pdf:er och dokument. Utbildningarna finns som filmer som du kan ta del av gång på gång.

Vi erbjuder också alla utbildningar som skräddarsydda utbildningar. De skräddarsydda utbildningarna utgår från just er organisation. Vi tar exempel från era dokument i PDF, Word, Excel, InDesign och PowerPoint.

Publicera tillgängligt på webben

Vi har också flera utbildningsfilmer i att publicera tillgängligt på webben, samt som skräddarsydda utbildningar. I utbildningarna för att publicera tillgängligt tar vi exempel från ert CMS och er webbplats. Vi visar vilka anpassningar ni behöver göra och även var ni gör dem.

Några kunder som gått utbildning i tillgänglighet hos oss

  • Gnesta kommun
  • SVT
  • Tingsryds kommun