Tillgängliga appar

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service gäller även för appar. Att göra din app tillgänglig ökar chansen att alla användare oavsett funktionsvariation kan använda din app.

Appar går förstås att göra tillgängliga. Även om tillgänglighet har funnits med från start så är tester nyckeln för att fastställa hur bra människor kan använda appen.

WCAG Networks webbplats i mobil.

Varför tillgängliga appar

Världen är under ständig utveckling och framförallt världen digitaliseras. Vi gör nästan allt digitalt, betalar räkningar, köper mat, shoppar, vi går till läkaren digitalt och när vi nu lever i en pandemi så träffar vi till och med familjen digitalt.

Ungefär 20% av befolkningen har en permanent funktionsvariation. Mobilen spelar idag en stor roll i vår vardag, det är märkligt att tänka sig att 1 av 5 inte har samma tillgång till appar som andra användare har.

Det är lagkrav på tillgängliga appar för offentliga aktörer men många fler kan vinna på att jobba med digital tillgänglighet på både webbplatser och i appar.

Vad lagen säger om appar och tillgänglighet

Lagen säger att ingen ska hindras tillgång till digital offentlig service. I princip ställs samma krav på appar som på webbplatser. Tillgänglighetskraven för appar skulle vara uppfyllda senast den 23 juni 2021.

Riktlinjerna som ska följas är WCAG 2.1 AA (Web Content Accessibility Guidelines). Riktlinjerna är skrivna med webben i fokus men de flesta riktlinjerna är också relevanta för appar. Därför kan och bör appar följa relevanta riktlinjer i WCAG 2.1 AA.

Relaterade länkar: Riktlinjerna i WCAG 2.1 AA hos W3C (Web Content Accessibility Guidelines.)

Riktlinjer för tillgängliga appar

Vi ger här några tips på hur du ökar tillgängligheten i en app.

Kontraster

Tydliga kontraster är viktigt för att alla ska kunna läsa innehållet. En dator använder vi oftast inomhus, hemma eller på jobbet. Mobilen däremot har vi med oss överallt och därför är det särskilt viktigt med bra kontraster för tillgängligheten. Utomhus eller i solljus blir kontrasterna sämre även för den som egentligen ser bra. Tydliga kontraster i appar är bra för alla användare.

Mininivå för kontraster är AA. Vi rekommenderar AAA nivå för kontraster, särskilt i appar.

Tangentbord

Det är kanske inte vanligt att använda ordet tangentbord och mobila enheter i samma mening men det finns användare som behöver kunna navigera med tangentbord på mobilen och i appar. Kontrollera gärna att appen kan användas med tangentbord, det ger en bra grund för tillgänglighet i appen.

Storlek och mellanrum

Till skillnad från en webbplats där vi ser innehållet på en stor skärm så är skärmen i mobilen ofta betydligt mindre. Klickbara ytor behöver tillräcklig storlek och avstånd mellan varandra.

Placering av innehåll

Vissa användare tycker att en mobil enhet är svårare att använda än en webbplats, innehållet är mindre och det kan vara svårt med swipe funktioner. Placera därför viktigt innehåll längst upp på sidan för att underlätta för alla användare.

Placering av knappar

En mobil webbplats eller en app borde placera klickbara element där de är lätta att nå. Många mobilanvändare använder en hand och det är då smidigt om att allt går att nå med en hand. Det finns också många användare som har nedsatt rörligt antingen permanent eller som tillfälligt skadat en arm. Det är bra att testa med riktiga användare och föreställa sig olika behov. Till exempel kan kanske en person som är vänsterhänt inte nå knapparna med vänstertumme.

Låst skärm – stående eller liggande

Vissa appar ställer automatiskt in skärmen på stående eller liggande skärm och antar att användaren ska rotera skärmen. En del användare har inte möjlighet att rotera skärmen, till exempel om mobilen sitter fast i en rullstol. Gör det därför möjligt att använda appen på olika sätt och för olika användare.

Det var några tips från oss som förhoppningsvis hjälper dig med tillgängligheten när ni jobbar med er app. WCAG 2.1 AA består av 50 riktlinjer, vill du läsa mer om riktlinjer för mobila webbplatser och appar kan du besöka W3Cs webbplats.

Vill ni ha hjälp att testa tillgängligheten i en app så får ni gärna kontakta oss. Vi har certifierad personal i digital tillgänglighet och utför alla våra granskningar manuellt mot WCAG 2.1 AA.

Relaterade länkar