Tillgängliga appar

Den 23 juni 2021 så gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service även för appar. Lagen gäller redan för webbplatser och dokument men snart utökas alltså kraven för offentliga aktörer. Att ha tillgängliga appar säkerställer att personer med permanenta och tillfälliga funktionsvariationer kan komma åt innehållet.

Appar blir inte automatiskt tillgängliga, de behöver vara designade och testade ur ett tillgänglighetsperspektiv. Även om tillgänglighet har funnits med från start så är testerna nyckeln för att fastställa hur bra människor kan använda appen.

Varför tillgängliga appar

Värden är under ständig utveckling och framförallt – världen digitaliseras. Vi använder oss mer av digitala medel än någonsin tidigare och fler människor hittar fördelarna i det digitala.

Vi gör nästan allt digitalt, betalar räkningar, köper mat, shoppar, vi går till läkaren digitalt och när vi nu lever i en pandemi så träffar vi till och med familjen digitalt.

Ungefär 20% av befolkningen har en permanent funktionsvariation. Mobilen spelar idag en stor roll i vår vardag, det är märkligt att tänka sig att 1 av 5 inte har samma tillgång till appar som andra användare har.

I år blir det lagkrav på tillgängliga appar för offentliga aktörer men många fler kan vinna på att jobba med digital tillgänglighet på både webbplatser och i appar.

Vad lagen säger om appar och tillgänglighet

Ordförandeklubba och två händer som håller i en mobiltelefon, speglar lagen om tillgänglighet. Illustration.

Lagen säger att ingen ska hindras tillgång till digital offentlig service. I princip ställs samma krav på appar som på webbplatser. Tillgänglighetskraven för appar ska vara uppfyllda senast den 23 juni 2021.

Riktlinjerna som ska följas är WCAG 2.1 AA (Web Content Accessibility Guidelines). Riktlinjerna är skrivna med webben i fokus men nästan alla riktlinjer är applicerbara även på appar. Därför kan och bör appar följa relevanta riktlinjer i WCAG 2.1 AA i sommar.

Relaterade länkar: Riktlinjerna i WCAG 2.1 AA hos W3C (Web Content Accessibility Guidelines.)

Riktlinjer för tillgängliga appar

Vi berättar här om några tips på hur du ökar tillgängligheten i en app.

App som ligger på ett tangentbord.

Zoom

Mobiler har ofta en liten skärmstorlek och det kan innebära att en användare har svårare att läsa innehållet i mobil vy, därför ska det vara möjligt att zooma för användaren.

Kontraster

Tydliga kontraster är viktigt för att alla ska kunna läsa innehållet. En dator använder vi oftast inomhus, hemma eller på jobbet. Mobilen däremot har vi med oss överallt och därför är det särskilt viktigt med bra kontraster för tillgängligheten i mobil vy. Utomhus eller i solljus blir kontrasterna sämre även för den som egentligen ser bra så tydliga kontraster är bra för alla användare.

Mininivå för kontraster är AA. Vi rekommenderar AAA nivå för kontraster särskilt i mobil vy och i appar.

Tangentbord

Det är kanske inte vanligt att använda ordet tangentbord och mobila enheter i samma mening men det går faktiskt att navigera med tangentbord på mobilen och appar. Kontrollera gärna att appen kan användas med tangentbord, det ger en bra grund för tillgänglighet och ett bra sätt att kontrollera appens funktioner.

Storlek och mellanrum

Till skillnad från en webbplats där vi ser innehållet på en stor skärm så är skärmen i mobilen ofta betydligt mindre. Klickbara ytor behöver tillräcklig storlek och avstånd och mellan varandra.

Placering av innehåll

Vissa användare tycker att en mobil enhet är svårare att använda än en webbplats, innehållet är mindre och det kan vara svårt med ”swipe” funktioner bland annat. Placera därför viktigt innehåll längst upp på sidan för att underlätta för alla användare.

Placering av knappar

En mobil webbplats eller en app borde placera klickbara element där de är lätta att nå. Ofta testar utvecklaren en app med en hand då det är ett vanligt för många att bara använda en hand, men det är också bra för personer som bara har en hand eller tillfälligt har skadat en arm. Däremot behöver man ha i åtanke att vad som är lätt för en person kan ställa till med problem för en annan, till exempel vänster- eller högerhäntanvändning, antaganden om tum rörelse.

Låst skärm (Stående/liggande)

Vissa appar ställer automatiskt in skärmen på stående/liggande skärm och antar att användaren ska rotera skärmen. En del användare har inte möjlighet att rotera skärmen, till exempel om en person har mobilen fastmonterad i bilen i en rullstol. Begränsa inte användaren till ett visst läge.

Det var några tips från oss som förhoppningsvis hjälper dig med tillgängligheten när ni jobbar med er app eller mobila enhet. WCAG 2.1 AA består av 50 riktlinjer, vill du läsa mer om riktlinjer för mobila webbplatser och appar kan du besöka W3Cs webbplats.

Vill ni ha hjälp att testa tillgängligheten i en mobil enhet eller en app så får ni gärna kontakta oss. Vi är certifierade i digital tillgänglighet och utför alla våra granskningar manuellt mot WCAG 2.1 AA.

Relaterade länkar